Moltar do gach iarrthóir a bhfuil spéis acu ann iad féin a chur ar an eolas faoi riachtanais iontrála agus dátaí tosaithe an chláir/na gclár is rogha leo. Is féidir tuilleadh eolais faoi gach clár atá ar fáil in OÉ Má Nuad a fháil trí chliceáil ar an nasc cuí.

Féadfaidh gach iarratasóir iarratas a dhéanamh ar (suas le) trí chlár múintear a roghnú NÓ (suas le) amháin chlár taighde a roghnú NÓ (suas le) amháin chlár fochéime a roghnú.

Iarrtar mhic léinn nach mic léinn Ollscoil na hÉireann, Má Nuad, iad trascríbhinní agus deimhniú breithe/pas bailí agus teistiméireachtaí (más infheidhme) a sholáthar

FOIRMEACHA FORLÍONTACHA: Tabhair do d’aire, le do thoil, go bhfuil foirmeacha breise forlíontacha le híoschóipeáil agus le comhlánú i gcás clár iarchéime áirithe a mhúintear. Más infheidhme maidir leis an gclár/na cláir a bhfuil iarratas á dhéanamh agat ina leith, déanfar Foirmeacha Forlíontacha (mar aon le Cód an Chúrsa) a thaispeáint lena n-íoschóipeáil tar éis chéim íoca an iarratais agus déanfar sin sa bhosca N.B. Léigh na Treoracha Tábhachtacha.

Ní mór duit cuntas gníomhach ríomhphoist a bheith agat chun an tsaoráid seo a úsáid. Is ortsa atá an fhreagracht as do chuntas a sheiceáil go tráthrialta agus as a chinntiú go bhfuil sé gníomhach agus ag feidhmiú i gceart.

Go raibh maith agat as spéis a léiriú in OÉ Má Nuad agus ádh mór leis an iarratas.

Nuair is mian leat iarratas a thosú, ní mór duit clárú ar Chóras PAC. Is féidir é sin a dhéanamh trí chliceáil ar `Cláraigh` ag barr an leathnaigh. Má tá tú cláraithe cheana féin is feidir logáil isteach ag baint úsáid as do sheoladh ríomhphoist agus do phasfhocal


Más mian leat iarratas a dhéanamh for non-EU Undergraduate programmes in Maynooth University, cliceáil anseo.

Más mian leat iarratas a dhéanamh ar an Máistir Gairmiúil san Oideachas (MGO), cliceáil anseo.